Compassie

Wat is Compassie?

Compassie is waar vriendelijkheid lijden ontmoet. Compassie leert moeilijke en stressvolle ervaringen - van jezelf en anderen - onder ogen zien met de wens deze te verlichten.  Zelfcompassie is liefde voor je eigen pijnlijke ervaringen. Je kijkt je eigen pijn eerlijk in de ogen en je schenkt die je liefdevolle zorg. Dit helpt je er makkelijker mee omgaan. Compassie is een menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Verdiepende vervolgtraining

De compassie training is een ervaringsgerichte training om mindfulness en vriendelijkheid - naar jezelf en anderen - te oefenen en te verdiepen, vooral in contact met ongemak en pijn. Zelfcompassie staat daarbij voorop. Want wie goed voor zichzelf zorgt, kan er ook voor anderen zijn. Je leert door te doen, te oefenen. De compassie training is een vervolg en waardevolle aanvulling op de 'gewone' mindfulness training (MBSR).

Hartkwaliteiten

Je leert hoe je de vier hartkwaliteiten - liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid - meer ruimte kunt geven en hoe je kunt leven vanuit jouw waarden. Het nodigt je uit een pad te bewandelen dat moed vergt, en je gaandeweg leert hoe je je kwetsbaarheid kan omarmen en volop ja kunt zeggen tegen het leven.

Over de compassie training

Voor wie?

Gesprek vooraf

Wetenschappelijke basis

'Ik heb de rust gevonden waar ik al lang naar op zoek was. Wolfram is heel duidelijk, geduldig en onbevooroordeeld, waardoor ik helemaal mezelf kan en mag zijn. De training heeft mij enorm geholpen om anders naar dingen te kunnen kijken (verruimend) en een stuk relaxter in het leven te staan.'
- Nina, mondhygiëniste - 

Compassie training (MBCL)

De volledige naam van de compassie training is 'Mindfulness-Based Compassionate Living' (MBCL). De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 2,5 uur. Ook gedurende deze training oefen je dagelijks thuis. Gemiddeld ben je daar een uur per dag mee bezig. Hiervoor krijg je een werkboek en audiomateriaal mee. 

Tijdens de sessies oefen je onder begeleiding verschillende aandachts-, compassie- en bewegingsoefeningen. Moeilijke ervaringen worden niet uit de weg gegaan, maar er is ook ruimte voor humor en gemak. Aan de hand van zelfonderzoek wordt aan eigen ervaring getoetst wat heilzaam is en wat niet. Je wisselt huiswerk en oefenervaringen uit. En er is aandacht voor theoretische achtergronden bij de diverse leerthema’s.

Thema per bijeenkomst

Iedere sessie heeft een thema:
Sessie 1:   De drie emotieregulatiesystemen
Sessie 2:   Reacties op dreiging en zelfcompassie
Sessie 3:   Innerlijke patronen I De innerlijke criticus
Sessie 4:   De compassiemodus en de kwaliteiten van compassie
Sessie 5:   Zelf en anderen
Sessie 6:   Gedeelde menselijkheid en de 4 hartkwaliteiten
Sessie 7:   Compassie in het dagelijks leven
Sessie 8:   Einde training: evaluatie en hoe verder

In de compassie training leer je:

  • inzicht te verkrijgen in je brein, de 3 emotie-regulatiesystemen en hoe die je geluk beïnvloeden
  • vriendelijker zijn voor jezelf en toch daadkrachtig blijven
  • omgaan met je innerlijke criticus
  • je bevrijden uit de gevangenis van boosheid
  • vergeven, ook wat je onvergefelijk vindt, en eindelijk die ballast loslaten
  • diepe emotionele pijn verzachten
  • zelfvertrouwen ontwikkelen
  • met je diepste waarden richting geven aan je leven
  • ruimte maken voor vreugde, geluk en liefde
  • inzicht te verkrijgen in de kwaliteiten van compassie